Натисніть, щоб додати в обрані сервіси.
 
Натисніть, щоб видалити з вибраного сервісів.

Закон Ома для ділянки кола

Закон Ома для ділянки кола - визначає зв'язок між такими величинами як: сила струму, напруга і опір всередині провідника в електричному ланцюзі. Виберіть величину і розрахуйте її за відомими параметрами.

Розрахувати за законом Ома

Напруга (U): Вольт
Опір (R): Ом

Сила струму в провіднику прямо пропорційна напрузі і обернено пропорційна опору.