Натисніть, щоб додати в обрані сервіси.
 
Натисніть, щоб видалити з вибраного сервісів.

Закон Гей-Люссака, онлайн розрахунок

Калькулятор Закон Гей-Люссака, онлайн розрахунок - дозволяє розрахувати співвідношення між параметрами рівняння закону Закон Гей-Люссака, такими як початкова, кінцева температура і початкове, кінцеве тиск газу.

Який з параметрів закону Гей-Люссака розраховувати

Початковий тиск (Pi):
Початкова температура (Ti):
Кінцевий тиск (Pf):
Результат в:
Розрахувати кінцеву температуру
Закон Гей-Люссака - при постійному тиску, обсяг постійної маси газу пропорційний абсолютній температурі:
Закон Гей-Люссака
де Pi - початковий тиск, Ti - початкова температура, Pf - кінцевий тиск, Tf - кінцева температура.
Закон був відкритий в 1802 році французьким фізиком і хіміком Жозефом Луї Гей-Люссак. Закон Гей-Люссака справедливий тільки для ідеальних газів, реальні гази підпорядковуються йому при температурах і тисках, далеких від критичних значень. Є окремим випадком рівняння Клайперона.