Натисніть, щоб додати в обрані сервіси.
 
Натисніть, щоб видалити з вибраного сервісів.

Рівняння ідеального газу, онлайн розрахунок

Калькулятор Рівняння ідеального газу, онлайн розрахунок - дозволяє розрахувати співвідношення між параметрами рівняння стану ідеального газу, такими як обсяг, температура, тиск і молярна маса газу.

Розрахувати обсяг, температуру, тиск або молярна маса газу

       
Температура:
Тиск:
Моль газу: моль
Результат в:
Ідеальний газ - математична модель газу в молекулярно-кінетичної теорії. Рівняння стану ідеального газу, також зване рівнянням Менделєєва - Клапейрона, має вигляд: PV = nRT, де P - щільність газу, V - об'єм газу, n - молярна маса газу, Т - температура газу, R - універсальна газова постійна = 8.314 Дж/(моль*К)